Խաղաղության հասնում են լոկ այն դեպքում, եթե կարողանում են այն պարտադրել: Խաղաղության ձեռքբերումը կախված է ոչ միայն պայմանագրերի կնքումից ու դիմակայող կողմերի զինաթափումից, այլև հանրույթների խաղաղ գոյակցությունից և ծագող հակասություններն առանց բռնության լուծելու նրանց ունակությունից։ Մենք համոզված ենք, որ յուրաքանչյուր ոք կարող է իր ներդրումն ունենալ խաղաղ ապագայի կառուցման գործում։ Առաջարկում ենք ժամանակին համահունչ հոգատարությամբ, համակեցությամբ և խաղաղ ապրելու մեր ստուգատեսը։

Ավելին